Επισκευές iPhone

Ενημερωθείτε για τις επισκευές και τα κόστη των επισκευών.

iPhone 13 Series

Επισκευή iPhone 13 Pro Max
Οθόνη Original400€
Μπαταρία Original90€
Επισκευή iPhone 13 Pro
Οθόνη Original370€
Μπαταρία Original90€
Επισκευή iPhone 13
Οθόνη Original360€
Μπαταρία Original90€
Επισκευή iPhone 13 Mini
Οθόνη Original300€
Μπαταρία Original90€

iPhone 12 Series

Επισκευή iPhone 12 Pro Max
Οθόνη Original390€
Μπαταρία Original90€
Πίσω όψη185€
Κάμερα Πίσω (Original)185€
Επισκευή iPhone 12 Pro
Οθόνη Original340€
Πίσω όψη180€
Μπαταρία Original90€
Κάμερα Πίσω (Original)170€
Επισκευή iPhone 12
Οθόνη Original340€
Πίσω όψη170€
Μπαταρία Original90€
Κάμερα Πίσω (Original)170€
Επισκευή iPhone 12 Mini
Οθόνη Original290€
Πίσω όψη180€
Μπαταρία Original90€

iPhone 11 Series

Επισκευή iPhone 11 Pro Max
Οθόνη Premium320€
Οθόνη Original380€
Πίσω όψη150€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας130€
Κάμερα Μπροστά120€
Κάμερα Πίσω (Original)165€
Κάμερα Πίσω135€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης80€
Μεγάφωνο80€
Ακουστικό95€
Πλήκτρο On/Off80€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου80€
Αισθητήρας Εγγύτητας95€
Επισκευή iPhone 11 Pro
Οθόνη Premium270€
Οθόνη Original330€
Πίσω όψη150€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας110€
Κάμερα Μπροστά125€
Κάμερα Πίσω135€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης80€
Μεγάφωνο80€
Ακουστικό90€
Πλήκτρο On/Off75€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου75€
Αισθητήρας Εγγύτητας90€
Επισκευή iPhone 11
Οθόνη Premium190€
Οθόνη Original230€
Πίσω όψη130€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας70€
Κάμερα Μπροστά120€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης70€
Μεγάφωνο70€
Ακουστικό90€
Πλήκτρο On/Off70€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου70€
Αισθητήρας Εγγύτητας85€

iPhone X Series

Επισκευή iPhone XS Max
Οθόνη Premium270€
Οθόνη Original380€
Πίσω όψη140€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας80€
Κάμερα Μπροστά100€
Κάμερα Πίσω (Original)150€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας65€
Μηχανισμός Δόνησης75€
Μεγάφωνο75€
Ακουστικό95€
Πλήκτρο On/Off75€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου75€
Κεραία WiFi75€
Αισθητήρας Εγγύτητας95€
Επισκευή iPhone XS
Οθόνη Standar180€
Οθόνη Premium250€
Οθόνη Original330€
Πίσω όψη120€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας80€
Κάμερα Μπροστά100€
Κάμερα Πίσω (Original)150€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης75€
Μεγάφωνο75€
Ακουστικό90€
Πλήκτρο On/Off75€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου75€
Κεραία WiFi75€
Αισθητήρας Εγγύτητας90€
Επισκευή iPhone XR
Οθόνη Premium150€
Οθόνη Original240€
Πίσω όψη110€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας70€
Κάμερα Μπροστά95€
Κάμερα Πίσω110€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης65€
Μεγάφωνο65€
Ακουστικό85€
Πλήκτρο On/Off65€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου65€
Κεραία WiFi65€
Αισθητήρας Εγγύτητας85€
Επισκευή iPhone X
Οθόνη Standar160€
Οθόνη Premium220€
Οθόνη Original320€
Πίσω όψη110€
Μπαταρία Premium60€
Μπαταρία Original90€
Βύσμα Τροφοδοσίας70€
Κάμερα Μπροστά75€
Κάμερα Πίσω (Original)140€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας60€
Μηχανισμός Δόνησης70€
Μεγάφωνο70€
Ακουστικό85€
Πλήκτρο On/Off70€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου70€
Κεραία WiFi70€
Αισθητήρας Εγγύτητας85€

iPhone SE Series

Επισκευή iPhone SE 2020
Οθόνη Standar80€
Οθόνη Premium120€
Οθόνη Original170€
Πίσω όψη135€
Μπαταρία Premium60€
Βύσμα Τροφοδοσίας60€
Κάμερα Μπροστά70€
Κάμερα Πίσω80€
Γυαλί Πίσω Κάμερας40€
Μηχανισμός Δόνησης60€
Μεγάφωνο60€
Μικρόφωνο60
Ακουστικό60€
Πλήκτρο On/Off60€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου60€
Κεραία WiFi60€
Αισθητήρας Εγγύτητας65€
Επισκευή iPhone SE
Οθόνη Standar60€
Πίσω όψη70€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας40€
Κάμερα Μπροστά40€
Κάμερα Πίσω40€
Γυαλί Πίσω Κάμερας25€
Μηχανισμός Δόνησης40€
Μεγάφωνο40€
Ακουστικό40€
Μικρόφωνο40€
Πλήκτρο On/Off40€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου40€
Αισθητήρας Εγγύτητας40€
Φλας40€
Υποδοχή Ακουστικών40€
Κεντρικό Πλήκτρο40€
Διακόπτης Σίγασης40€
Αναγνώστης SIM50€
Κεραία WiFi40€

iPhone 7/8 Series

Επισκευή iPhone 8 Plus
Οθόνη Standar80€
Οθόνη Premium110€
Οθόνη Original200€
Πίσω όψη110€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας60€
Κάμερα Μπροστά70€
Κάμερα Πίσω (Original)140€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας50€
Μηχανισμός Δόνησης60€
Μεγάφωνο60€
Ακουστικό60€
Μικρόφωνο60€
Πλήκτρο On/Off60€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου60€
Κεντρικό Πλήκτρο60€
Διακόπτης Σίγασης60€
Επισκευή Φλάς60€
Κεραία Wifi60€
Αισθητήρας Εγγύτητας70€
Επισκευή iPhone 8
Οθόνη Standar75€
Οθόνη Premium105€
Οθόνη Original170€
Πίσω όψη100€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας60€
Κάμερα Μπροστά65€
Κάμερα Πίσω80€
Γυαλί Πίσω Κάμερας40€
Μηχανισμός Δόνησης60€
Μεγάφωνο60€
Ακουστικό60€
Μικρόφωνο60€
Πλήκτρο On/Off60€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου60€
Κεντρικό Πλήκτρο60€
Διακόπτης Σίγασης60€
Επισκευή Φλάς60€
Κεραία Wifi60€
Αισθητήρας Εγγύτητας65€
Επισκευή iPhone 7 Plus
Οθόνη Standar75€
Οθόνη Premium105€
Οθόνη Original200€
Πίσω όψη110€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας60€
Κάμερα Μπροστά65€
Κάμερα Πίσω (Original)140€
Κάμερα Πίσω120€
Γυαλί Πίσω Κάμερας45€
Μηχανισμός Δόνησης60€
Μεγάφωνο60€
Ακουστικό60€
Μικρόφωνο60€
Πλήκτρο On/Off60€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου60€
Κεντρικό Πλήκτρο60€
Διακόπτης Σίγασης60€
Επισκευή Φλάς60€
Κεραία Wifi60€
Αναγνώστης SIM110€
Αισθητήρας Εγγύτητας70€
Επισκευή iPhone 7
Οθόνη Standar70€
Οθόνη Premium95€
Οθόνη Original160€
Πίσω όψη120€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας60€
Κάμερα Μπροστά60€
Κάμερα Πίσω70€
Γυαλί Πίσω Κάμερας40€
Μηχανισμός Δόνησης60€
Μεγάφωνο60€
Ακουστικό60€
Μικρόφωνο60€
Πλήκτρο On/Off60€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου60€
Κεντρικό Πλήκτρο60€
Διακόπτης Σίγασης60€
Επισκευή Φλάς60€
Κεραία Wifi60€
Αναγνώστης SIM100€
Αισθητήρας Εγγύτητας70€

iPhone 6/6s Series

Επισκευή iPhone 6s Plus
Οθόνη Standar75€
Οθόνη Premium100€
Οθόνη Original200€
Πίσω όψη75€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας45€
Κάμερα Μπροστά45€
Κάμερα Πίσω65€
Γυαλί Πίσω Κάμερας30€
Μηχανισμός Δόνησης45€
Μεγάφωνο45€
Ακουστικό45€
Μικρόφωνο45€
Πλήκτρο On/Off45€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου45€
Κεντρικό Πλήκτρο45€
Διακόπτης Σίγασης45€
Επισκευή Φλάς45€
Κεραία Wifi45€
Αναγνώστης SIM65€
Αισθητήρας Εγγύτητας45€
Επισκευή iPhone 6s
Οθόνη Standar70€
Οθόνη Premium95€
Οθόνη Original150€
Πίσω όψη70€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας45€
Κάμερα Μπροστά45€
Κάμερα Πίσω55€
Γυαλί Πίσω Κάμερας30€
Μηχανισμός Δόνησης45€
Μεγάφωνο45€
Ακουστικό45€
Μικρόφωνο45€
Πλήκτρο On/Off45€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου45€
Κεντρικό Πλήκτρο45€
Διακόπτης Σίγασης45€
Επισκευή Φλάς45€
Κεραία Wifi45€
Αναγνώστης SIM70€
Αισθητήρας Εγγύτητας45€
Επισκευή iPhone 6 Plus
Οθόνη Standar65€
Οθόνη Premium90€
Πίσω όψη70€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας40€
Κάμερα Μπροστά40€
Κάμερα Πίσω50€
Γυαλί Πίσω Κάμερας30€
Μηχανισμός Δόνησης40€
Μεγάφωνο40€
Ακουστικό40€
Μικρόφωνο40€
Πλήκτρο On/Off40€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου40€
Κεντρικό Πλήκτρο45€
Διακόπτης Σίγασης40€
Επισκευή Φλάς40€
Κεραία Wifi40€
Αναγνώστης SIM60€
Αισθητήρας Εγγύτητας40€
Επισκευή iPhone 6
Οθόνη Standar60€
Οθόνη Premium80€
Πίσω όψη70€
Μπαταρία Premium40€
Μπαταρία Original60€
Βύσμα Τροφοδοσίας40€
Κάμερα Μπροστά40€
Κάμερα Πίσω40€
Γυαλί Πίσω Κάμερας30€
Μηχανισμός Δόνησης40€
Μεγάφωνο40€
Ακουστικό40€
Μικρόφωνο40€
Πλήκτρο On/Off40€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου40€
Κεντρικό Πλήκτρο40€
Διακόπτης Σίγασης40€
Επισκευή Φλάς40€
Κεραία Wifi40€
Αναγνώστης SIM50€
Αισθητήρας Εγγύτητας40€

iPhone 5 Series

Επισκευή iPhone 5s
Οθόνη50€
Πίσω όψη60€
Μπαταρία40€
Βύσμα Τροφοδοσίας35€
Κάμερα Μπροστά35€
Κάμερα Πίσω35€
Μηχανισμός Δόνησης35€
Μεγάφωνο35€
Ακουστικό35€
Μικρόφωνο35€
Πλήκτρο On/Off35€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου35€
Κεντρικό Πλήκτρο35€
Διακόπτης Σίγασης35€
Επισκευή Φλάς35€
Κεραία Wifi35€
Αναγνώστης SIM50€
Αισθητήρας Εγγύτητας35€
Επισκευή iPhone 5c
Οθόνη50€
Πίσω όψη60€
Μπαταρία40€
Βύσμα Τροφοδοσίας35€
Κάμερα Μπροστά35€
Κάμερα Πίσω35€
Μηχανισμός Δόνησης35€
Μεγάφωνο35€
Ακουστικό35€
Μικρόφωνο35€
Πλήκτρο On/Off35€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου35€
Κεντρικό Πλήκτρο35€
Διακόπτης Σίγασης35€
Επισκευή Φλάς35€
Κεραία Wifi35€
Αναγνώστης SIM50€
Αισθητήρας Εγγύτητας35€
Επισκευή iPhone 5
Οθόνη50€
Πίσω όψη60€
Μπαταρία40€
Βύσμα Τροφοδοσίας35€
Κάμερα Μπροστά35€
Κάμερα Πίσω35€
Μηχανισμός Δόνησης35€
Μεγάφωνο35€
Ακουστικό35€
Μικρόφωνο35€
Πλήκτρο On/Off35€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου35€
Κεντρικό Πλήκτρο35€
Διακόπτης Σίγασης35€
Επισκευή Φλάς35€
Κεραία Wifi35€
Αναγνώστης SIM50€
Αισθητήρας Εγγύτητας35€

iPhone 4 Series

Επισκευή iPhone 4s
Οθόνη45€
Πίσω όψη25€
Μπαταρία30€
Βύσμα Τροφοδοσίας30€
Κάμερα Μπροστά30€
Κάμερα Πίσω30€
Μηχανισμός Δόνησης30€
Μεγάφωνο30€
Ακουστικό30€
Μικρόφωνο30€
Πλήκτρο On/Off30€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου30€
Κεντρικό Πλήκτρο30€
Διακόπτης Σίγασης30€
Κεραία Wifi30€
Αναγνώστης SIM35€
Αισθητήρας Εγγύτητας30€
Επισκευή iPhone 4
Οθόνη45€
Πίσω όψη25€
Μπαταρία30€
Βύσμα Τροφοδοσίας30€
Κάμερα Μπροστά30€
Κάμερα Πίσω30€
Μηχανισμός Δόνησης30€
Μεγάφωνο30€
Ακουστικό30€
Μικρόφωνο30€
Πλήκτρο On/Off30€
Πλήκτρα Εντασης Ηχου30€
Κεντρικό Πλήκτρο30€
Διακόπτης Σίγασης30€
Κεραία Wifi30€
Αναγνώστης SIM35€
Αισθητήρας Εγγύτητας30€

Δεν βρίσκετε την επισκευή που χρειάζεται το κινητό σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος.